Еспиал е представление, което преплита визуално изкуство, танц и музика в едно. В началото на представлението дванадесет танцьори и 3 x 9 м платно са напълно бели. По време на работата, художникът рисува върху танцьорите и платното, като по този начин създава свят. Работата преминава през много обрати. В крайна сметка творението на художника се обръща към него, тъй като е рисуван и убит от танцьорите.

Suplements

Еспиал