Void Signifiers е серия от картини, направени с акварелни и акрилни бои на хартия. Чрез тези творби исках да опозная страстта ми към цвета. Използвах черни форми, които бяха спонтанен отговор към хартията. Твърдите граници на черните фигури се изтласкват към периферията, създавайки естествено напрежение с цвета, който се втурва в центъра.

Void Signifiers